Jakie są prognozy dotyczące opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na przyszły rok?

- Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować szczegółowych prognoz na rok 2023, ponieważ w październiku i listopadzie opracowujemy plany gospodarcze na kolejne miesiące. Na bazie dzisiejszych warunków nie przewidujemy jednak jakichś znaczących wzrostów - informuje nas Jan Gapski, prezes zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

Zarządy i administracje spółdzielni podkreślają, że opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, prąd, gaz są w całości przekazywane dostawcom zewnętrznym. Wydatki te stanowią ponad 80% kosztów potrzebnych na utrzymanie mieszkania. - Jesteśmy tylko przekazicielem środków finansowych w imieniu mieszkańców - informuje spółdzielnia.