Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty brązowym krzyżem zasługi zostali odznaczeni Tomasz Marcinkowski - stojący na czele oświatowej "Solidarności" i przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia oraz Maria Żukowska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego.

Z kolei odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia" otrzymali: Waldemar Ciechanowski, Adrianna Grudewicz, Wojciech Henclewski, Mirosława Janczyńska, Beata Krzemińska, Karolina Łada-Buczkowska, Małgorzata Machejek, Agnieszka Nowak, Andrzej Panfil, Eligiusz Patalas, Beata Pawlak, Małgorzata Pawlak i Marta Studzińska-Szpulecka. Medale i odznaki wszyscy odebrali z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowicza.

Radni podjęli decyzję o przyznaniu medalu za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego Leonardowi Maciejewskiemu. Takie odznaczenie zostało ustanowione jeszcze w czerwcu, a dziś postanowiono o tym, kto otrzyma pierwszy jego egzemplarz. Leonard Maciejewski był pierwszym starostą inowrocławskim, który objął ten urząd w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku i sprawował ten urząd do 2006 r. - Za jego kadencji, przez 7 lat realizowane były ważne inicjatywy, inwestycje i zadania z myślą o mieszkańcach i rozwoju powiatu - argumentują samorządowcy, którzy zdecydowali o przyznaniu medalu.