- Czy spółka prowadzi działania zmierzające do realizacji takiej „inwestycji”? Czy spółka zamierza sprzedać lub wydzierżawić część swoich terenów z przeznaczeniem pod budowę sortowni śmieci i składowiska odpadów przygotowanych dla firmy EEW? Kierujemy także to pytanie do Pana Prezydenta, czy oprócz podpisania listu intencyjnego w sprawie wspierania budowy największej spalarni śmieci spalającej 310 tys. ton śmieci w Polsce był Pan informowany o planach budowy sortowni śmieci i składowiska odpadów na potrzeby EEW na terenach CIECH? Czy w tej sprawie podpisał pan również jakiś list intencyjny? - to treść pisma skierowanego przez Stowarzyszenie "Nie dla spalarni w Inowrocławiu" do prezydenta miasta.

W odpowiedzi Ewy Koman, zastępcy prezydenta Inowrocławia, czytamy, że do ratusza nie zgłosił się ani jeden mieszkaniec w tej sprawie, a miasto nic nie wie o inwestycji pod nazwą "sortownia śmieci i składowania odpadów". 

- Po raz kolejny apeluję do Pana o nieupowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą wywołać niepokój społeczny. Mieszkańcy mają dziś wiele innych poważnych problemów życiowych - napisała Ewa Koman.

- Pisma, które do Państwa wysyłamy nie upowszechniają nieprawdziwych informacji, a jedynie precyzują zaniepokojenie związane z przyszłą inwestycją Zakładów CIECH Soda Polska SA i firmy EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o., do której ewentualnego powstania w znaczący sposób Państwo, jako przedstawiciele naszego Miasta, podpisując list intencyjny, doprowadziliście - napisał w odpowiedzi Krzysztof Pietrzak, prezes stowarzyszenia, jednocześnie domagając się sprostowania słów dotyczących rozpowszechniania przez niego nieprawdziwych informacji.

Jak dowiadujemy się od rzecznika spółki, w Ciech Soda Polska S. A. nie toczą się żadne prace dotyczące budowy sortowni lub skłądowiska odpadów komunalnych.