Powstała monografia ma na celu upamiętnienie jubileuszu 100-lecia istnienia jednego z najstarszych polskich klubów sportowych. Mimo jego bogatej historii, brakowało dotychczas w pełni aktualnej publikacji obrazującej kompleksowo przeszłość Cuiavii.

Istniejący dorobek edytorski związany z jej funkcjonowaniem - pomijając liczne artykuły publikowane bieżąco na łamach regionalnych bądź lokalnych gazet - obejmował głównie monografię klubu wydaną w 1972 roku, z okazji jubileuszu 50-lecia, ponadto zwięzły objętościowo rozdział monografii, wydanej w 1986 roku dla upamiętnienia 100stulecia sportu i wychowania fizycznego w Inowrocławiu.

Najnowsza książka stanowi zatem najbardziej aktualne kompendium wiedzy historycznej obrazującej drugie półwiecze dziejów biało-zielonych. Posiada charakter popularno-naukowy, dlatego zamiast standardowych przypisów, zawiera rozszerzoną wersję wykazu źródeł usystematyzowanych adekwatnie do obecnie praktykowanej metodologii badawczej historyków. Wspomniany element może być jednak wykorzystany przy rozwinięciu tematu w szeroko rozumianym ujęciu naukowym.

Ramami chronologicznymi tom drugi publikacji obejmuje 50 lat rozdzielonych dwoma cezurami periodyzacyjnymi, a mianowicie 17 lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1972-1989) oraz 33 lata Rzeczpospolitej Polski (1989-2022).

Opracowanie powstało w oparciu o zachowane i dostępne źródła archiwalne (dokumenty pisane i zdjęcia), wydawnictwa drukowane uzupełnione informacjami zawartymi w Internecie, bądź relacjami ustnymi niegdysiejszych działaczy, szkoleniowców i zawodników, oraz kibiców i kolekcjonerów.

Znacząco różni się więc od tomu pierwszego obejmującej lata 1922-1972, który napisano wykorzystując głównie źródła narracyjne, innymi słowy, relacje ustne "cuiavistów". W wersji reprintowej stanowi on praktyczny dodatek do obecnego tomu. Powstała kontynuacja wydatnie wzbogaca bibliografię obejmującą historię sportu na obszarze miasta Inowrocławia.

Książka będzie dostępna w kasach przed meczami ligowymi KS Cuiavia, bez konieczności zakupu biletu, ponadto w biurze zarządu przy ul. Krzymińskiego 4a (od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 12:00) w cenie 40 zł. Nakład wydawnictwa jest ograniczony.