W ramach programu zlikwidowano łącznie 42 źródła ciepła, w tym 18 kotłów węglowych oraz 24 pieców kaflowych. Środki jakie już zostały przekazane to 146 253 zł. W Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa aktualnie rozpatrywanych jest jeszcze 20 wniosków, na kwotę 103 584 zł. Przewidywana łączna kwota wszystkich dotacji wynosi 249 837 zł, co oznacza, że pula środków na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania przewidzianych na 2019 rok została wyczerpana.

- Cieszy nas tak duże zainteresowanie naszym programem, który okazał się być lepszym niż programy realizowane przez inne podmioty - podkreśla Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Nadal można jednak starać się o udzielenie wsparcia dla zabudowań jednorodzinnych w ramach programu "Czyste Powietrze" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.