Prace polegać mają na utwardzeniu działek drogowych w technologii tzw. twardej nieulepszonej, w celu umożliwienia dojazdu do działek budowlanych. Droga taka będzie jednocześnie podbudową pod planowaną drogę docelową w przyszłości. Przedmiotem zamówienia są: 130-metrowy odcinek ul. Juliusza Trzcińskiego, ul. Oliwkowa wraz z przedłużeniem ul. Jęczmiennej (długość 165 m.), ul. Kruszańska na odcinku ok. 19 metrów i podobnej długości odcinek ul. Droga do Lotniska, ul. Zenona Kopcia (długość 48 m.), ul. Tadeusza Kaźmierskiego (długość 99 m.) i ul. Chmielna na odcinku 67 metrów.