Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej, wymienione zostaną krawężniki i obrzeża. Jak informują urzędnicy, po zakończeniu prac w tej części miasta pozostanie już tylko jedna ulica do przebudowy.

W związku z robotami wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Konopnickiej - oznakowanie informujące o zwężeniu jezdni i prowadzonych robotach drogowych a także o zakazie ruchu pieszych po stronie realizowanych robót.