- Z uwagi na toczące się postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu, do 25 lipca dostępność do budynku była ograniczona. Dopiero po tym terminie można było przystąpić prac związanych z przywróceniem budynku do stanu pierwotnego - wyjaśnia Urząd Miasta.

Na podstawie ekspertyzy technicznej inspektor budowy określił szacunkowy koszt prac na kwotę około 400 tysięcy zł brutto. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi jednak po zakończeniu remontu, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

W pierwszej kolejności firma przystąpiła do odgruzowania budynku oraz podwórza, co będzie kosztować ok. 130 tys. zł netto. Następnie zostanie wykonane wzmocnienie ściany frontowej, a na całej powierzchni dachu prowadzone będą roboty dekarskie. Odbudowane zostaną uszkodzone ściany budynku oraz klatki schodowej i zniszczonych mieszkań.

- Mając na uwadze fakt, że w trakcie prac konstrukcyjnych po odsłonięciu priorytetowych elementów budynku mogą pojawić się dodatkowe roboty związane z odbudową, trudno jest ustalić dokładny termin końca całego remontu. Po zakończeniu prac wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań lub będą mogli pozostać w obecnie zajmowanych lokalach - dodają urzędnicy.