W popularnym "Kaziku" istnieje Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym, w którym realizowane są dodatkowe zajęcia z musztry, strzelania, samoobrony, topografii, taktyki. Wirtualna strzelnica zlokalizowana będzie w piwnicy budynku szkolnego, w pobliżu istniejącej już strzelnicy pneumatycznej, z odrębnym wejściem.

- Użytkownikami wirtualnej strzelnicy będzie młodzież szkolna klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego z Zespołu Szkół w Kruszwicy, innych placówek Powiatu Inowrocławskiego i powiatów ościennych. Uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa korzystać będą ze strzelnicy w ramach zajęć programowych oraz dodatkowych po uzgodnieniu z opiekunem merytorycznym strzelnicy - wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich, Joanna Kuchta.

Wsparcie uzyskano w ramach konkursu ofert "Strzelnica w Powiecie 2022", którego celem jest propagowanie sportu strzeleckiego, postaw patriotycznych i proobronnych na terenie powiatu inowrocławskiego oraz atrakcyjności służby wojskowej, kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w realnym posługiwaniu się bronią palną. Wkład własny powiatu to 50 tysięcy złotych, pozostałe środki zostaną przekazane z Ministerstwa Obrony Narodowej.