W chwili obecnej w ofercie inowrocławskiej fundacji pojawiły się nowe szkolenia zawodowe takie jak: montowanie stolarki budowlanej (montowanie okien, drzwi, drzwi balkonowych, krat, bram), pracownik obsługi biura oraz grafik komputerowy.

Wspomniane szkolenia są całkowicie bezpłatne, kończą się egzaminem, po którym Uczestnicy otrzymują certyfikaty o standardzie VCC, który umożliwia przygotowanie do wykonywania danego zawodu.

Od niedawna oferta szkoleniowa fundacji poszerzyła się również o darmowe akredytowane szkolenia dotyczące zarządzania projektami, które kończą się egzaminem i zdobyciem międzynarodowego certyfikatu w obszarze zarządzania projektami na poziomie FOUNDATION. Tymi szkoleniami są:

  • PRINCE2 Foundation -  najbardziej praktykowana metoda zarządzania projektami na świecie. Certyfikat PRINCE2®  jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami. Znajomość i zrozumienie zagadnień omawianych podczas szkolenia PRINCE2® jest potwierdzeniem profesjonalizmu Kierownika Projektu i jego gotowości do zarządzania dużymi projektami.
  • AgilePM Foundation -  umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Akcentuje samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych, dając przy tym gwarancje ustrukturyzowania i stabilności. AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM Agile Project Framework (Dynamic Systems Development Method w najnowszej wersji) - jedno z najstarszych usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Posiada również rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną brytyjskiego podmiotu certyfikującego APMG Group.

Do udziału w szkoleniach mogą zapisywać się osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo oraz uczące się. Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu pod numerem telefonu: 694 980 368, mailowo: szkolenia@ekspert-kujawy.pl, bądź osobiście w siedzibie fundacji w Inowrocławiu, przy ulicy Dubienka 2.

cert