Starosta Wiesława Pawłowska otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zarządowi udzielono również wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2021 rok.

Najistotniejsze założenia powiatowego budżetu przypomniała samorządowcom skarbnik Beata Zimon - Plaskota. W ciągu roku budżet był wielokrotnie korygowany. Zmiany wprowadzano 30 razy, na co wpływ miał również kolejny pandemiczny rok. Ostatecznie budżet zamknął się kwotami: dochody - ponad 219 mln zł, wydatki - ponad 213 mln zł, nadwyżka blisko - 6 mln zł.

Najwięcej środków z ubiegłorocznego budżetu pochłonęły wydatki bieżące przeznaczone głównie na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia. Inne duże wydatki dotyczyły zadań statutowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych czy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Na inwestycje przeznaczono blisko 15 mln zł. Prawie 4,8 mln zł kosztowała powiat przebudowa drogi powiatowej Helenowo-Cieślin, a gruntowny remont drogi w Szarleju to wydatek blisko 1,7 mln zł. Prawie 390 tys. zł kosztowała przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej, alei Ratuszowej i alei Niepodległości w Inowrocławiu.

Spore kwoty zostały wydane też m.in. na inwestycje informatyczne i termomodernizację budynków placówek oświatowych II LO w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

W 2021 roku miały miejsce liczne zakupy inwestycyjne, np.: system elektronicznego zarządzania dokumentacją, doposażenia Domów Pomocy Społecznej czy sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych. Z budżetu powiatu dofinansowano również zakup pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Dotacji celowej udzielono też Gminie Gniewkowo na zakup sprzętu dla tamtejszej OSP.

- Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej powiat wypracował nadwyżkę budżetową w 2021 r. Był to kolejny rok, w którym musieliśmy uruchamiać dodatkowe środki wspomagające walkę z pandemią, co z kolei skutkowało znów licznymi korektami budżetu. Choć budżet na 2021 przeszedł wiele wspomnianych zmian, pozostał stabilny i niezagrożony dzięki ciągłemu monitorowaniu przez Zarząd Powiatu - poinformowała skarbnik.

- Prawda jest taka i wiemy o tym wszyscy w tej sali, że mamy za mało pieniędzy, żeby realizować potrzeby statutowe powiatu i zobowiązania wobec wyborców. Dodatkowo rok ubiegły znów był ciężki przez pandemię, a jednak naprawdę wiele udało się zrobić. Rok zakończyliśmy dobrym wynikiem - powiedziała Wiesława Pawłowska.

W sesji uczestniczyło 23 z 27 radnych. Starosta otrzymała absolutorium większością 20 głosów radnych. Wstrzymało się trzech radnych.

Zajęto się też sprawozdaniami dotyczącymi stanu technicznego dróg powiatowych, Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, gospodarki nieruchomościami czy planami pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Sesja