W opublikowanym we wtorek tekście informowaliśmy o piśmie, które wpłynęło do Stowarzyszenia "Nie dla spalarni w Inowrocławiu" będącym odpowiedzią na pytanie, czy radni popierają planowaną inwestycję.

Informowaliśmy m.in. o tym, że uchwalony w przeszłości przez Radę Miejską Inowrocławia plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia właścicielowi nieruchomości realizację swoich zamierzeń. Wskazaliśmy również, że zdaniem 16 radnych, którzy podpisali się pod listem, ruch samochodów ciężarowych w Tupadłach nie zwiększy się w sposób istotny, a także, że radni otrzymują głosy od mieszkańców, że coraz większa ich liczba żałuje złożenia podpisów pod petycją sprzeciwiającą się budowie, co ma wynikać z niedostatecznej wcześniejszej wiedzy na ten temat.

Z pełną treścią listu można było się zapoznać pod naszym artykułem, gdzie zamieściliśmy pismo w formie graficznej. Znajduje się tam również fragment, którego nie poruszyliśmy w treści, mówiący o tym, że radni są zdecydowanie przeciwni każdej "szkodliwej inwestycji".

- Z treści zamieszczonego artykułu wynika, że tylko dwóch radnych jest przeciw powstaniu przedmiotowej inwestycji. W artykule wspomniane zostają różne fragmenty pisma, pod którym podpisało się 16 radnych. Zabrakło jednak w samym tekście istotnej informacji: że wskazujemy, iż w naszym mieście nie może powstać żadna szkodliwa inwestycja i jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Ponadto powstanie takiej inwestycji nie jest możliwe ze względu na zapisy obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania terenu - mówi nam Tomasz Marcinkowski, jeden z radnych, który złożył podpis pod listem.

Poniżej wspomniany fragment pisma.

- W pełni zgadzamy się z Państwem, że w naszym mieście nie może powstać żadna szkodliwa inwestycja. Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Dlatego wspomniany wyżej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje lokalizacji nowych obiektów szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Żaden podmiot w świetle obowiązującego prawa nie wyda zgody na realizację takiego przedsięwzięcia - podkreślają podpisani pod listem.

fot. Facebook/Nie dla spalarni w Inowrocławiu
289486235_138748868805512_3229919510806124754_n