- Naszym doradcom klienta na nowo przypisaliśmy obsługę poszczególnych klientów. Zmieniliśmy numery telefonów niektórych z naszych pracowników. Piszemy też o urządzeniach wspierających obsługę i podejmowanie zatrudnienia, które pojawiły się w urzędzie po przerwie w bezpośredniej obsłudze klienta, spowodowanej skomplikowaną sytuacją epidemiczną - czytamy na stronie PUP w Inowrocławiu.

Zmiany zostały wprowadzone z dniem 1 czerwca, a o szczegółach można przeczytać na stronie internetowej urzędu.