Początek sesji zdominowały sprawy finansowe i konieczność zmian w budżecie na 2022 rok. Zmiany wiążą się w głównej mierze z zakwalifikowaniem się Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o drogi Jaksice - Tuczno i Skalmierowice - Szadłowice. Inwestycje te zostaną sfinansowane w 50 procentach z środków ze wspomnianego funduszu i środków własnych powiatu. W wyniku m.in. tych zmian wzrosną zarówno dochody jak i wydatki powiatu, a planowany deficyt budżetowy stanowi teraz kwotę ponad 19 mln zł.

Rada przyjęła również informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie sanitarnym oraz ocenie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2021 roku. W minionym roku najbardziej dynamiczny był wzrost liczby osób zakażonych SARS-CoV-2, w 2021 r. w naszym powiecie zarejestrowano 11 418 przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania w 2020 r. było takich przypadków 6 368. Aktualnie zaszczepionych trzema dawkami szczepionki jest około 60% mieszkańców powiatu. Okazuje się, że w zeszłym roku odnotowano też wzrost zakażeń w odniesieniu do innych jednostek chorobowych m.in. Salmonellozy i zakażeń jelitowych.

W dalszej części XLII sesji rajcy pochylili się nad realizacją współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi. Rada dokonała też podziału dotacji na zabytki. W tegorocznym budżecie powiatu na ratowanie zabytków zagwarantowana została kwota 190 tys. zł, którą rozdysponowano pomiędzy 10 wnioskodawców. Na zakończenie radni przyjęli również sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności tej placówki w 2021 roku.

Stacjonarne obrady po dwóch latach pracy zdalnej zapowiedziała też Rada Miejska Inowrocławia. Najbliższa sesja w tym trybie ma odbyć się pod koniec maja.