Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, każdy dawca, który odda krew, otrzyma bon na lody do Cukierni Sowa. Akcja odbędize się 2 kwietnia w godz. 13.00 - 17.00.

krew