Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę CBOS przeprowadził wśród Polaków badanie dotyczące ich działalności w organizacjach obywatelskich. Centrum przeprowadza ten sondaż od 1998 r., co dwa lata.

Według najnowszych danych łącznie w organizacjach obywatelskich działa 40 proc. Polaków, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż przed dwoma laty.

"Blisko jedna siódma badanych (15 proc.) poświęca czas na pracę w jednej tego typu organizacji, niespełna jedna dziesiąta (8 proc.) – w dwóch, a 17 proc. – w trzech lub więcej" – przekazał CBOS.

Najwięcej ankietowanych, bo 13,6 proc., działa w organizacjach charytatywnych pomagających dzieciom, a 11,3 proc. pomagających dorosłym (np. osobom z niepełnosprawnościami, starszym czy ubogim).

Około jednej dziesiątej badanych angażuje się w prace organizacji działających na rzecz szkolnictwa i oświaty, jak komitety rodzicielskie, rady rodziców, fundacje szkolne lub uczelniane. Podobny procent, bo 9,2, działa w związkach lub w klubach o charakterze sportowym.

Do organizacji i grup obywatelskich, w których działalność angażuje się mniej niż siedmiu na stu badanych, zaliczają się: związki działkowiczów, hodowców, wędkarzy, myśliwych (6,3 proc.), ruchy religijne i kościelne oraz wspólnoty parafialne (5,1 proc.), samorządy dzielnicowe i osiedlowe (5,1 proc.), towarzystwa przyjaciół zwierząt i opieki nad zwierzętami (5,0 proc.), organizacje młodzieżowe (5 proc.), organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego (4,3 proc.), komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (4,2 proc.), organizacje kobiece (4 proc.), organizacje i stowarzyszenia artystyczne (3,7 proc.), organizacje emerytów, kluby seniorów (3,7 proc.), związki zawodowe (3,6 proc.), organizacje społecznego ratownictwa (3,1 proc.), a poza tym samorządy gminne (3 proc.).

Wśród organizacji skupiających około trzech na stu Polaków lub mniej znalazły się organizacje i grupy samopomocowe, stowarzyszenia miłośników miasta lub regionu, organizacje wspierające placówki służby zdrowia, stowarzyszenia kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów, stowarzyszenia i samorządy zawodowe, organizacje turystyczne, towarzystwa naukowe, samorządy pracownicze, towarzystwa przyjaźni z innymi krajami czy narodami, samorządy wojewódzkie i powiatowe, organizacje weteranów, kombatantów, ofiar wojny oraz partie i stowarzyszenia polityczne.

Jak przekazało CBOS, zaangażowanie w działalność organizacji obywatelskich współwystępuje z wyższym statusem społeczno-ekonomicznym.

"Do społeczników działających w organizacjach zaliczają się częściej niż przeciętnie respondenci najlepiej wykształceni, uzyskujący wysokie dochody per capita, kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy administracyjno-biurowi, prywatni przedsiębiorcy, mieszkańcy największych miast, a także ludzie mający od 35 do 44 lat oraz – w mniejszym stopniu – najmłodsi ankietowani" – poinformowało CBOS.

Według badania nieco częściej są to mężczyźni niż kobiety, osoby praktykujące religijnie niż niepraktykujące, identyfikujące się z lewicą niż mające inne poglądy polityczne. Badanie przeprowadzono od 31 stycznia do 10 lutego 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej 1065-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 52,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 30,3 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (metoda CATI), 17 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/