- Ukraińscy strażacy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj - mówi nadbryg. Andrzej Bartkowiak i wskazuje na konkretne wyposażenie, które będzie zbierane:

 1. Kamery termowizyjne
 2. Agregaty prądotwórcze (o mocy co najmniej 400 kVA)
 3. Węże pożarnicze 32 mm, typu T
 4. Węże pożarnicze 51 mm, typu T
 5. Węże pożarnicze 77 mm, typu T
 6. Agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min, z kompletem węży
 7. Prądownice
 8. Motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży
 9. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 - 150 kV
 10. odzież specjalna typu NOMEX (może być z napisem PSP)
 11. Strażackie buty specjalne
 12. Hełmy strażackie
 13. Rękawice strażackie
 14. Rękawice ochronne dla ratowników
 15. Kominiarki pod hełmy strażackie
 16. Torby medyczne typu PSP R-1

Strażacy z OSP Jacewo jeszcze wczoraj w odpowiedzi na apel komendanta głównego przygotowali rozdzielacz, prądownice wodne, rękawice pożarnicze i hełmy, które trafią na Ukrainę. Sprzęt pożarniczy będzie zbierany do poniedziałku 28 lutego 2022 roku do godz. 12:00 w komendach miejskich/powiatowych PSP i do godz. 15:00 w komendach wojewódzkich PSP.

fot. OSP Jacewo
274183733_3205260419763221_6979037664149117540_n

273987397_558465525130167_7207833726249758542_n