W ubiegłym roku najczęściej zgłaszane policji sygnały dotyczyły: nieprawidłowego parkowania, niewłaściwej infrastruktury drogowej, przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikich wysypisk śmieci, złej organizacji ruchu drogowego, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, używania środków odurzających, aktów wandalizmu i nielegalnych rajdów samochodowych.

W związku ze zgłoszeniami policjanci współdziałają z innymi służbami i instytucjami, ponieważ wiele z zaznaczonych przez mieszkańców zagrożeń leży właśnie w ich kompetencjach. Na przykład, gdy mowa o infrastrukturze drogowej, informacje są kierowane na przykład do zarządów dróg.

- Zachęcamy do zapoznania się z metodą pracy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczania na niej swoich spostrzeżeń. Do zgłoszeń można dodać też opis, a nawet zdjęcie. W miejsca zgłoszeń wymagające działań policji, kierowane są wielokrotnie patrole. Każdy kto widzi zagrożenie uciążliwe społecznie i siada do mapy ma do dyspozycji kategorie: Akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsce niebezpieczne na terenach wodnych, miejsce niebezpieczne na wodach, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego i żebractwo - mówi Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.