Jak poinformowano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Decyzja wchodzi w życie od 9 lutego.

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski (PAP)

Podwyżka stóp procentowych będzie miała, po raz kolejny, wpływ na wysokość spłacanych rat kredytów. W najgorszej sytuacji są ci, którzy zaciągneli kredyty w okresie 2020-2021, gdy stopy procentowe były najniższe w historii. Podwyżka kwoty raty miesięcznej może sięgnąć nawet kilkuset złotych w zależności od wielkości zaciągniętego kredytu. Spłacający kredyty zaciągnięte kilka czy kilkanaście lat temu podwyżki odczują w mniejszym stopniu, ale i tak muszą liczyć się ze wzrostem rat o nawet kilkadziesiąt złotych.

To już kolejna podwyżka stóp w ostatnich miesiącach i wiele wskazuje na to, że nie ostatnia. Według wkspertów możliwe jest, że do końca roku główna stopa procentowa osiągnie 4%, a to oznacza kolejne podwyżki rat spłacanych kredytów.