Projekt zakłada cykliczne spotkania on-line z amerykańskimi uczniami i ich nauczycielem, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także nawiązanie znajomości i stały kontakt między uczniami polskimi i amerykańskimi. Ostatnie spotkanie było poświęcone szkole amerykańskiej, jej funkcjonowaniu i obowiązującym tam zasadom.

Uczniowie z Konopy obejrzeli prezentację poświęconą temu tematowi i dyskutowali z uczniami z De Pere o różnicach i podobieństwach naszych systemów edukacji. Koordynatorem projektu po stronie amerykańskiej jest nauczyciel tamtejszej szkoły - Randy Soquet, natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym 11 uczniów z klasy II B, biorących udział w tej wymianie, wspiera nauczyciel języka angielskiego - Tomasz Młynkowiak.