Uczestnicy biegu tradycyjnie będą mieli do pokonania dystans 1963 metrów. Jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty - Józef Franczak, ps. Lalek.

Opłata startowa wynosi 25 zł i obejmuje koszulkę, pamiątkowy medal oraz ubezpieczenie. Uczestnicy mogą dokonywać wpłat na konto - 76 1940 1076 3158 7402 0000 0000. W przelewie jako odbiorcę należy wpisać Inowrocławski Klub Dyskusyjny, a także podać imię i nazwisko oraz numer telefonu. Startery będą do odbioru w dniu biegu godzinę przed biegiem. Nieodebranie starteru będzie równoznaczne z rezygnacją z biegu. W sytuacji nie stawienia się na starcie biegu pieniądze wpłacone na starter nie będą zwracane.

Głównym organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja, lokalnym - Inowrocławski Klub Dyskusyjny.