Artystów łączą język materiału, który dzięki nowym formom narracji pozwala na pogłębiony dialog kulturowy, sposób myślenia, który sprawia, że na pierwszy plan wybijają się rezonujące powiązania między życiem a materią, a ponadto różne perspektywy, które pozwalają na wyrażanie siebie i rekonstrukcję pierwotnych znaczeń sztuki współczesnej.

Hybrydowa forma wystawy umożliwi zaprezentowanie prac szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Od 25 stycznia wystawę można oglądać online - tutaj, a od 2 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.