Połączenie dwóch filii ma nastąpić z przyczyn ekonomicznych. W efekcie zmian z mapy miasta zniknie placówka przy ul. Szarych Szeregów 2, a jej rolę przejmie dotychczasowa filia dla dzieci nr 2 w pawilonie przy ul. Wojska Polskiego 5 z uwagi na m.in. lepszy stan techniczny niedawno wyremontowanego lokalu i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- Na skutek decyzji rządowych, a co za tym idzie zabrania przez rząd dochodów własnych miasta, ograniczona została dotacja dla instytucji kultury. W związku z koniecznością poczynienia oszczędności (ok. 0,5 mln zł) i ponoszenia wyższych kosztów utrzymania filii (wzrost cen energii elektrycznej, wzrost minimalnego wynagrodzenia i innych kosztów stałych), dyrektor Biblioteki Miejskiej wystąpiła z propozycją połączenia dwóch filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, nad którą w poniedziałek debatować będą inowrocławscy radni.

Urząd Miasta argumentuje, że biorąc pod uwagę bliskość wspomnianych filii, ich połączenie nie powinno spowodować znaczących utrudnień dla czytelników w dostępie do księgozbioru i nie wpłynie negatywnie na jakość obsługi czytelników, podobnie jak w przypadku połączenia filii na osiedlu Nowym w 2017 roku.

Jeżeli radni podejmą uchwałę, zmiany nastąpią w sierpniu 2022 roku. Połączone księgozbiory - dziecięcy z filii nr 2 i dla dorosłych z filii nr 3 mają zostać docelowo zgromadzone w pomieszczeniach przy ul. Wojska Polskiego. Pozostała część literatury ma zostać zmagazynowana, a część zostanie przeznaczona na organizowane przez bibliotekę kiermasze używanych książek.