Oficjalnie o możliwości zmiany starosty mówiło się od miesiąca. Pod koniec listopada grupa 12 radnych złożyła wniosek w tej sprawie. Zgodnie z przepisami starostę wybierają i odwołują radni, a może nim zostać także osoba spoza rady powiatu.

Rajcy argumentowali konieczność odwołania starosty słabym ich zdaniem zarządzaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych w Marcinkowie i Szerzawach oraz działaniami na niekorzyść mieszkańców powiatu w zakresie jednostek oświatowych w Strzelnie i Bielicach, pojawiły się też posądzenia o nepotyzm i złą atmosferę pracy w starostwie. Bartosz Nowacki podczas dzisiejszej sesji odpierał te zarzuty, a dyskusja była bardzo ożywiona.

Kilka dni temu Bartosz Nowacki posądził członków PSL o blokowanie w regionie powstania nowych zakładów przemysłowych i miejsc pracy powołując się na negatywną opinię ws. odrolnienia gruntów pod tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielicach. Głosami 13 radnych został dzisiaj odwołany ze stanowiska.

- Serdecznie dziękuję za wsparcie mieszkańców i mojej ukochanej rodziny. Pozostaje nadal radnym i nadal będę ciężko pracował dla naszego Powiatu Mogileńskiego - poinformował dziś na facebooku po głosowaniu były już starosta Bartosz Nowacki.

Nowym starostą, wybranym 12 głosami (na 17) został 40-letni Tomasz Krzesiński, który w 2018 roku uzyskał mandat startując z list komitetu SLD Lewica Razem. Obecnie jest przewodniczącym powiatowym Nowej Lewicy.

- Nie jest mi komfortowo przejmować ten urząd w takich okolicznościach, dlatego apeluję do Państwa o wyciszenie emocji i spoglądanie w przyszłość - mówił Tomasz Krzesiński. Zapewnił, że będzie współpracował z każdym włodarzem i radnym, liczy też na dobrą współpracę z marszałkiem i wojewodą. - Drzwi w moim biurze - tak jak były do tej pory szeroko otwarte dla wszystkich - zapewniam, zawsze otwarte będą. Jestem zwolennikiem czynu i działania, a nie obietnic bez pokrycia - dodał.

Nowy starosta zwrócił się ze specjalnym wystąpieniem do mieszkańców Strzelna. - Dołożymy wszelkich starań, żeby wszelkie obietnice były spełnione do końca kadencji - mówił. Wśród priorytetów zadeklarował m.in. działania modernizacyjne w oświacie i ochronie zdrowia oraz poprawę stanu dróg w powiecie.

Konsekwencją zmiany jest też wybór nowego wicestarosty. Starosta zaproponował na to stanowisko wieloletniego samorządowca Jerzego Łaganowskiego, który uzyskał 13 głosów radnych.