- W setną rocznicę śmierci przygotowaliśmy fotobiografię tej bezkompromisowej, szczerej w swych poglądach, szokującej życiową postawą nawet i dzisiaj, niezależnej, odważnej oraz lekceważącej konwenanse kobiety - informują organizatorzy. 

Ekspozycja będzie udostępniona zwiedzającym od 8 do 31 grudnia w holu biblioteki przy ul. Kilińskiego 16.

gabriela zapolska