W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o szczegółach przeprowadzki Starostwa Powiatowego do budynku w Mątwach. Okazało się, że część podległych mu jednostek - ze względu nad brak miejsca w gmachu - będzie funkcjonować w innych budynkach, np. siedzibą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami będzie budynek po straży pożarnej przy ulicy Poznańskiej.

Kontrowersje wywołała natomiast decyzja o przeniesieniu Powiatowego Centrum Usług Oświatowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 im. Jana Pawła II w Mątwach, która sąsiaduje z budynkiem starostwa.

- Szkoła uwalnia nam trzy pomieszczenia, do których będziemy mieć bezpośredni dostęp, ponieważ jest nawet chodnik łączący starostwo przy ulicy Mątewskiej z tą szkołą - powiedziała podczas sesji rady powiatu Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

Nauczyciele i uczniowie szkoły uznali, że zostali pominięci w rozmowach o ewentualnym oddaniu klas i wskazali swoje obawy, jak konieczność nauki na dwie zmiany, przebywanie na terenie szkoły z obcymi osobami i komfort nauki. W ich imieniu interpelację do przewodniczącego rady powiatu złożył radny, nauczyciel i historyk Edmund Mikołajczak.

- Nauczyciele nie znają szczegółowych rozwiązań, ale wyrażają obawy, czy możliwa jest koegzystencja urzędu ze szkołą, która nie zakłóci pracy dydaktyczno-wychowawczej. Osobiście podejrzewam, że przy tej okazji mogą rodzić się również obawy dalej idące, związane z przyszłością tej placówki. Mówiąc ściślej i dosadniej, niektórzy nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą przypuszczać, że będzie to pierwszy krok ku całkowitej likwidacji szkoły. Jestem przekonany, że to ostatnie rozwiązanie, które poza wszystkim oznaczałoby degradację Mątew, nie wchodzi w rachubę, ale wobec zaistniałej sytuacji widzę potrzebę uspokojenia nastrojów. Tak napięta atmosfera nigdy nie sprzyjała właściwej pracy z młodzieżą - pisze Edmund Mikołajczak.

Na środowym zebraniu Zarząd Powiatu podjął decyzję, by nie przenosić Powiatowego Centrum Usług Oświatowych do szkoły.

- Propozycja umiejscowienia Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w szkole była jedną z kilku i najmniej prawdopodobną ze względu na znaczne oddalenie siedziby szkolnej administracji od większości szkół. Podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu Powiatu Inowrocławskiego zapadła decyzja, której celem jest zatrzymanie zbędnych, negatywnych i wręcz szkodliwych emocji. Decyzja była spowodowana troską o samą młodzież, która została niepotrzebnie zaangażowana w konflikt - informuje Starostwo Powiatowe.

DSC_2084