Roboty polegać będą przede wszystkim na frezowaniu nawierzchni jezdni, wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową, regulacji studzienek i włazów z częściową wymianą na nowe oraz ułożeniu warstwy ścieralnej na remontowanym odcinku.

- Przekazaliśmy już plac budowy wykonawcy, czyli firmie INODROG, która została wyłoniona dopiero w trzecim postępowaniu, po negocjacjach. W dwóch poprzednich przetargach nie złożono żadnej oferty. Koszt remontu to ponad 215 tysięcy złotych - mówi prezydent Ryszard Brejza.
W piątek, 8 marca planowane jest zamknięcie tego fragmentu drogi i wprowadzenie objazdu (w zależności od miejsca prowadzonych robót) na czas trwania remontu.