Najważniejsze proponowane zmiany

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,03 zł od 1 m2 powierzchni (wcześniej 0,99 zł)
  • od budynków mieszkalnych: 0,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wcześniej 0,83 zł)
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gosp. (lub ich części w budynkach mieszkalnych): 25,74 za 1 m2 powierzchni użytkowej (wcześniej 24,83 zł)
  • od budynków związanych z lecznictwem: 5,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (wcześniej 5,05 zł)

Prezydent Inowrocławia w uzasadnieniu projektu uchwały zmiany te uzasadnia koniecznością zapewnienia środków finansowych na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzenia minimalnego i cen energii elektrycznej z powodu obniżenia dochodów miasta w związku z wcześniejszymi decyzjami dotyczącymi podatku dochodowego.

Ostatnia podwyżka podatku od nieruchomości miała miejsce rok temu. Jeśli rada przegłosuje zaproponowane zmiany, to wejdą one w życie od 1 stycznia 2022 roku.

W górę pójdzie też opłata uzdrowiskowa. Przyjezdni zapłacą 4,70 zł (zamiast dotychczasowych 4,45 zł) za każdą rozpoczętą dobę w Inowrocławiu. Ratusz szacuje, że wpływy z tej opłaty wyniosą w przyszłym roku blisko 1,4 mln zł.