Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr Dagmarę Święcicką - doktora nauk prawnych, wykładowcę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, pracowników samorządowych, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych osób, które mają na celu swój rozwój zawodowy.