W uroczystości wzięli również udział: starszy wizytator Kuratorium Oświaty Wojciech Gliwiński, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Elżbieta Jardanowska oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Magdalena Kaiser.

Nagrody otrzymało 25 nauczycieli oraz pięcioro dyrektorów miejskich placówek oświatowych.