Rozpoczęcie inwestycji poprzedziły prace przygotowawcze polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Co zmieni się po zakończeniu robót? Według założeń wymieniona zostanie istniejąca płyta Rynku, wykonane zostaną dwie studnie i nawodnienie zieleni, pojawią się nowe elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, maszty, stojaki na rowery) oraz zrobi się bardziej zielono.

Projekt „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” uzyskał dofinansowanie w wysokości 478 654,59 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

241808672_6427435850607581_1961193214627913471_n