Jak informuje Urząd Miejski, w trakcie spotkania będzie można się zapoznać z rozważanymi wariantami przebiegu tras drogowych oraz zgłaszać swoje opinie i pytania. Ankiety do zgłoszenia opinii będzie można złożyć podczas spotkania lub wysłać drogą mailową bądź tradycyjną na adres um@kruszwica.um.gov.pl i sekretariat_byd@gddkia.gov.pl. Początek spotkania w środę, 22 wrzśnia o godz. 16.00 w "Ziemowicie" przy ul. Niepodległości 4.

Projektanci wytyczyli trzy warianty przebiegu długo wyczekiwanej obwodnicy Kruszwicy. Wariant 1 i 1A okalają miasto od strony północnej i wschodniej, rozpoczynają się na budowanym obecnie rondzie w Kobylnikach i dalej przebiegają fragmentem obecnej drogi wojewódzkiej w stronę nowego mostu w Kobylnikach, przecinają drogę powiatową i omijają Zagople - w wariancie 1 w dalszej odległości za jeziorem Tryszyń, w wariancie 1A przed nim.

Wariant drugi zaprojektowano po zachodniej i południowej części miasta - samochody skręcałyby na obwodnicę za Sławskiem Wielkim kierując się na zupełnie nowy most na Gople i włączając się do drogi w kierunku Radziejowa. Wszystkie przedstawione warianty kończyłyby się nowym rondem niedaleko skrzyżowania z drogą do Tarnowa.

o1