Wśród poruszonych tematów był m.in. wpływ klimatu na zasoby wodne Polski, problemy środowiskowe Gopła, woda w dziejach Kujaw oraz gospodarowanie zasobami wodnymi w czasach kryzysu klimatycznego.