Jak w rozmowie z nami przyznaje st. kpt. Marcin Łośko, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 KP PSP w Inowrocławiu, większość tych interwencji jest nieuzasadniona.

- Straż pożarna interweniuje w sprawie usunięcia gniazd owadów jedynie wtedy, gdy mogą one stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, w których są osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym osoby starsze, niepełnosprawne czy duże grupy dzieci. Strażacy interweniują również w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych - mówi st. kpt. Marcin Łośko.

Jeśli zagrożenia dla zdrowia lub życia nie ma, usunięciem gniazd powinny zająć się firmy dezynsekcyjne, a zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynków ciąży na ich właścicielach lub zarządcach. Wynika to z art. 61 ustawy "Prawo budowlane". 

- Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu i przekazanie terenu działań z zaleceniem zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy, zgodnie z wcześniej cytowanym Prawem budowlanym. Prosimy o wyrozumiałość i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Większość wezwań do interwencji w tej sprawie jest nieuzasadniona, a w dużej ilości przypadków sytuacji zagrożenia można uniknąć - dodaje st. kpt. Marcin Łośko.

Strażacy apelują o regularne przeglądy altanek i poddaszy i usuwanie zaczątków gniazd, a także zabezpieczanie siatkami ochronnymi wszystkich możliwych otworów w budynku.

Jak wynika z przesłanych nam statystyk, w sierpniu 2020 roku na terenie powiatu inowrocławskiego odnotowano 10 zdarzeń z udziałem owadów błonkoskrzydłych, a w sierpniu 2021 roku takich zdarzeń było 67.