Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny w następujących miejscach i terminach. co ważne, trzeba posiadać ze sobą numery PESEL wszystkich domowników.

  • czwartek, 26 sierpnia 13:00 - 16:00, Rynek
  • piątek, 27 sierpnia 13:00 - 16:00, Rynek
  • piątek, 27 sierpnia 13:00 - 16:00, targowisko Manhattan na os. Rąbin
  • sobota, 28 sierpnia 8:00 - 12:00, targowisko przy ul. Plebanka
  • sobota, 28 sierpnia 8:00 - 11:30, targowisko Manhattan na os. Rąbin
  • niedziela, 29 sierpnia 8:30 - 12:00, giełda przy ul. Krzymińskiego
  • poniedziałek, 30 sierpnia 13:00 - 16:00, Szymborze - świetlica przy kościele
  • środa, 1 września 13:00 - 16:00, Szymborze - świetlica przy kościele