Podczas wizyty omówiono podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli na uniknięcie zagrożenia ze strony napastnika. Rozmawiano także o zachowaniu, jakie warto jest podjąć przy próbie napaści. Funkcjonariusze zademonstrowali też podstawowe techniki obronne pozwalające na uniknięcie zagrożenia.