Dofinansowanie udzielane jest na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego w siedzibie wydziału gospodarki komunalnej, środowiska i rolnictwa Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 1 w pokoju nr 20 w godzinach od 7.30 do 15.30.

W ubiegłym roku z terenu miasta zutylizowano ponad półtora tysiąca metrów kwadratowych azbestu.