Co zrobić i komu zgłosić sytuacje, które są postrzegane jako uciążliwe społecznie? Jest na to sposób. To Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Kategorie zagrożeń na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to: akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsce niebezpieczne na terenach wodnych, miejsce niebezpieczne na wodach, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego i żebractwo.

- Musisz wiedzieć, że do tych zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie. Wszystkie sygnały podlegają sprawdzeniu przez policję i weryfikacji. W miejsca zgłoszeń wymagające działań policji kierowane są patrole. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, które nie leży w kompetencji policji, jest ono przekierowane do właściwej instytucji - mówi Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Okres letni to czas wielu prac polegających na modernizacji dróg, uzupełnianiu oznakowania i itp. Ostatnio Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu powiadomił policję o uzupełnieniu oznakowania pionowego przy stanowisku dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ul. Narutowicza przy jednej z posesji. Tam został potwierdzony brak znaku pionowego D-18a wraz z tabliczką T-29 (znak z tabliczką, na której namalowany jest symbol osoby z niepełnosprawnością).

Sygnał o braku w oznakowaniu pochodził właśnie od mieszkańca, który zaznaczył go na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Skorzystać z KMZB można tutaj.