W godzine "W" w mieście zawyły syreny, a pod obeliskiem delegacje władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicz. Z powodu sytuacji epidemiologicznej rocznicowe obchody miały nieco skromniejszy przebieg.