Jak postępować gdy prawo jazdy zostanie zgubione?

Podczas kontroli drogowej w Polsce kierowca jest zobowiązany okazać dokument prawa jazdy funkcjonariuszowi przeprowadzającemu kontrolę. W momencie gdy okazuje się iż nasz dokument gdzieś sią zgubił zaczynają się problemy. Co więcej kierowca nie posiadający przy sobie uprawnień dawniej mógł zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł bez punktów karnych. Zgubione prawo jazdy to niewątpliwie duży problem dla kierowcy. Natomiast brak dokumentu podczas kolizji stanowi duże utrudnienie w procesie odszkodowawczym.
W dzisiejszych czasach posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów jest czymś naturalnym. Większość społeczeństwa posiada własny pojazd. Dla wielu osób mobilność to duże ułatwienie w codziennym życiu, a dla innych dodatkowo jest to źródło zarobku. Obecnie wiele osób nie wyobraża sobie życia bez prawa jazdy. W chwili gdy dostrzeżemy brak dokumentu w pierwszej kolejności należy zgłosić ten fakt zgubienia prawa jazdy na policję. Jest to bardzo ważne aby uniknąć kłopotów w momencie gdy ktoś posłuży się naszym prawem jazdy.
Następnie o zaistniałej sytuacji należy powiadomić wydział komunikacji. Na zgłoszenie osoba, której prawo jazdy zostało zagubione ma 30 dni, od momentu zauważenia straty. W wydziale komunikacji należy wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o wydanie wtórnika prawa jazdy oraz podpisać oświadczenie o zagubieniu bądź utracie prawa jazdy. Aby otrzymać wtórnik dokumentu należy przygotować następujące dokumenty:

  • Wniosek: zawierający dane osobowe.
  • Aktualną fotografię o wymiarach 4,5 x 3,5 cm. Na fotografii musi się znajdować widoczne lewe ucho oraz półprofil osoby widocznej na zdjęciu.
  • Orzeczenie lekarskie: Jeśli właściciel zaginionego prawo jazdy posiadał terminowe orzeczenie lekarskie, a jego termin jeszcze nie minął nie musi dostarczać nowego. Aczkolwiek w sytuacji gdy termin orzeczenia jest krótki osoba ubiegająca się o wtórnik może dostarczyć nowe orzeczenie. Wówczas nie będzie konieczności wymiany dokumentu po upływie ważności poprzedniego orzeczenia. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku orzeczenie psychologicznego.
  • Dowód zapłaty: Niestety niezależnie od sposobu utraty dokumentu jego ponowne wyrobienie wiąże się z opłatą. 100 zł wynosi opłata za nowy dokument, natomiast 0,50 zł to opłata ewidencyjna.
  • W przypadku kierowców zawodowych potwierdzenie kwalifikacji.

Jak długo trwa oczekiwanie na wydanie prawa jazdy?

Wielu kierowców po zgubieniu prawa jazdy zastanawia się ile się czeka na prawo jazdy? Zgodnie z ustawą wydział komunikacji jest zobowiązany do wydania dokumentu w terminie do 30 dni od daty złożenia wnioski. Jednak przeważnie czas ten nie wynosi więcej niż 14 dni od złożenia wniosku. Natomiast na szybkość wydania dokumentu duży wpływ ma poprawne wypełnienie formalności w urzędzie komunikacji. Jeśli dokumenty będą zawierały błędy okres oczekiwania na wydanie prawa jazdy może znacznie się wydłużyć.

Zgubione prawo jazdy za granicą

Będąc za granicą każdy kierowca podlega obowiązkom i prawom obowiązującym na terenie danego kraju, w którym się znajduje. W Polsce na dzień dzisiejszy kierowca nie musi posiadać przy sobie dokumentu prawa jazdy, aczkolwiek za granicą już tak. Zatem wysoce istotne jest w chwili gdy kierowca dostrzeże zaginięcie dokumentu zgłoszenie tego faktu na tamtejszą policję. Brak dokumentu wiąże się z niemożliwością wyruszenia w dalszą trasę. Dzieje się tak gdyż dla funkcjonariuszy z innego kraju kierowca bez dokumentu po prostu nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawę dodatkowo można zgłosić do ambasady bądź konsulatu. Wówczas istnieje możliwość uzyskania dokumentu, który pozwoli kontynuować jazdę i powrót do kraju. Natomiast po powrocie kierowca niezwłocznie powinien się udać do wydziału komunikacji, do którego przynależy pod względem miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie wtórnika zagubionego dokumentu.
Sprawdź również: 5 sił portera