Dokument ma 61 stron i jest istotnym elementem w kształtowaniu obrazu Gminy Inowrocław na najbliższe lata.

"W roku 2030 Gmina Inowrocław jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i inwestorów, zapewniającym dostęp do sprawnej i bezpiecznej infrastruktury, ciekawej oferty zatrudnieniowej oraz dbającym o swoje środowisko przyrodnicze i kulturowe"

Takimi słowami określono wizję rozwoju gminy. Droga do tego celu jest jednak daleka, a możliwe scenariusze do jej osiągnięcia znajdziemy właśnie w przedstawionym dokumencie. Jak wygląda z kolei diagnoza stanu obecnego?

Jak pokazują badania ankietowe wśród mieszkańców, najistotniejszymi problemami są zły stan dróg lokalnych, mała liczba ścieżek rowerowych i infrastruktury około drogowej oraz słaba komunikacja publiczna. Autorzy strategii w podziale na poszczególne płaszczyzny wskazują mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

Z całym dokumentem można zapoznać się tutaj, a formularz zgłaszania uwag znajduje się tutaj.

Konsultacje potrwają od 27 lipca do 30 sierpnia 2021 roku. Uwagi można zgłaszać w urzędzie gminy przy ul. Królowej Jadwigi 43, listownie, pod numerem 52 355 58 10 oraz mailowo: sekretariat@gminainowroclaw.eu.