- Cała uroczystość jest efektem projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), absolwentów, którzy właśnie ukończyli skróconą 12-dniową służbę przygotowawczą oraz instruktorów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy poświęcili dużo wysiłku i serca dla ich szkolenia - mówi por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Absolwenci takich klas, działających pod patronatem programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, mają możliwość i przywilej odbycia służby przygotowawczej w skróconej formie, ponieważ dużą część szkolenia, które żołnierz zazwyczaj odbywa w trakcie szkolenia podstawowego oni mają już za sobą. W każdej edycji projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych nauka odbywa się przez dwa lata. Dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły. Uczniowie biorą udział w zajęciach teoretycznych i co bardzo ważne praktycznych, w tym także pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Podczas nauki w szkole realizują program szkolenia z przedmiotu Edukacja Wojskowa, który został przewidziany na łącznie 185 godzin lekcyjnych - dodaje oficer prasowy.

Wśród składających dziś przysięgę byli absolwenci Szkół Technicznych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Chełmnie i Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, Zespołu Szkół Technicznych nr 4 w Toruniu, Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

- Jako Wojska Obrony Terytorialnej dobrze rozumiemy misję biura do spraw programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Mamy wspólny cel i bardzo odpowiedzialne zadanie - ułatwienie młodym ludziom chętnym do służenia polskiej armii podjęcia decyzji o wstąpieniu do wojska - mówił płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Terytorialnej.

- Wiem, że wielu z was odkryło swój potencjał podczas odbytego szkolenia poligonowego. Mam nadzieję, że zdecydujecie się na stałe związać swoje życie z mundurem. Pamiętajcie, że macie ogromne możliwości rozwoju i wielu przychylnych ludzi oraz rodziny, które chcą z wami w tym uczestniczyć - zwracał się do żołnierzy dowódca.

Listy gratulacyjne za wysokie wyniki uzyskane podczas szkolenia, w obecności swoich rodzin odebrali: szer. Elew Adrian Roszak, szer. elew Wiktoria Ochimowska, szer. elew. Hubert Stańczak, szer. elew. Marta Filipowicz. Jaka przyszłość czeka żołnierzy, którzy dziś złożyli uroczystą przysięgę?

- My zasialiśmy ziarno, teraz od nich zależy w jaki sposób zwiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Część z nich złożyła dokumenty na akademie wojskowe, duże grono chce studiować na cywilnych uczelniach i wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, co bardzo nas cieszy - powiedział ppor. Igor Gutowski z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dowódca kompanii szkolenia przygotowawczego.