Uczestnicy zajęć realizowanych pod kierunkiem instruktorek z Pracowni Kreatywnej „Craft Room” wykonywali trójwymiarowy przestrzenny ocean, wykazując się pomysłowością, kreatywnością i umiejętnościami plastycznymi. Efektem ich pracy był "morski świat" zawarty w kartonowej pracy.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu cennych informacji związanych z recyklingiem. Poruszono niezwykle ważny i aktualny problem zanieczyszczenia wód różnego rodzaju odpadami.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Eko-dzieciaki VIII” współfinansowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia.