Do realizacji inwestycji droga jednak jeszcze daleka. Zarząd Dróg Powiatowych ponowił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi Czyste-Inowrocław. Konkretnie mowa o odcinku od skrzyżowania z drogą nr 2517C do Inowrocławia.

Fragment liczący 2,6 km o nawierzchni bitumicznej będzie miał szerokość 5,5-6 metrów i prędkość projektową wynoszącą 50 km/h. Zmianie ma ulec geometria wspomnianego skrzyżowania. Ponadto projektant ma uwzględnić skomunikowanie Gnojna z Inowrocławiem poprzez ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy.

Pierwszy przetarg został unieważniony, bo wykonawcy zaoferowali zbyt wysokie kwoty - 168 tys. zł i 176 tys. zł. Wyniki aktualnego postępowania powinniśmy poznać na przełomie czerwca i lipca. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi? Tego jeszcze nie wiadomo.

DSC_8639

DSC_8631

DSC_8630