- Miasto ogłosiło przetarg na doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe. Stare urządzenia, kolidujące z nowymi, zostaną zdemontowane i w części przeniesione w inne miejsce - informuje Adriana Herrmann, rzecznik urzędu miasta.

Na placu wykonane zostanie także bezpieczne podłoże - glebowe lub trawiaste oraz piasek, a ponadto zamontowane zostaną dodatkowa ławka i kosz na śmieci.