Fundacja zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych, unijnych szkoleń i staży zawodowych.

- W naszej ofercie są szkolenia dostosowane do potrzeb ludzi, niczego im nie narzucamy. Są to m. in. szkolenia biurowe, księgowe, grafiki komputerowej, handlowe, kosmetyczne, opiekuńcze, obsługi sprzętu budowlanego, czy specjalistyczne szkolenia dla kierowców, ale na dobrą sprawę jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde szkolenie na jakie będzie zapotrzebowanie. Co ważne uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zwroty kosztów dojazdu na szkolenia, wyżywienie, stypendia szkoleniowe, a po zakończonych szkoleniach mogą liczyć na staże zawodowe, za które również otrzymują wynagrodzenie - informuje Natalia Filipiak.

Ekspert swoją ofertę kieruje głównie do osób do 29 roku życia, które nie uczą się, nie pracują, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy; osób po 30 roku życia zatrudnionych (w tym na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych), których wynagrodzenie nie przekracza najniższej krajowej oraz osób zwolnionych w ostatnich sześciu miesiącach lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn lezących po stronie zakładu pracy.

Więcej informacji o ofercie Fundacji Ekspert-Kujawy można uzyskać pod numerem telefonu 724 097 103, 600 134 650, mailowo: szkolenia@ekspert-kujawy.pl, bądź osobiście w siedzibie fundacji w Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2.