Na ogłoszony na początku lutego konkurs ofert wpłynęło 15 wniosków, z czego 11 spełniło wymogi formalne. Ostateczną decyzję w sprawie podziału środków podejmą na najbliższej sesji powiatowi radni. W budżecie powiatu na ratowanie zabytków zagwarantowana została kwota 160 tysięcy złotych.

Proponowane kwoty dofinansowania wynoszą od 6 do 20 tys. zł. Na 11 wniosków, 9 dotyczy parafii - w Piaskach, Polanowicach, Tucznie, Lisewie Kościelnym, Sławsku Wielkim, Rechcie, Szadłowicach, 2 z Inowrocławia, a dwa wnioski dotyczą: Gminy Gniewkowo i Wspólnoty Mieszkaniowej z Inowrocławia. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na np. remont dachu, elewacji kościoła, remont dzwonnicy, konserwację polichromii, roboty remontowo-budowlane.

W 2020 roku dofinasowanie z budżetu powiatu otrzymało dziewięć zabytków, na które rozdysponowano kwotę 130 tys. zł.