Pierwsze zgłoszenie dotyczyło próby podrzucenia odpadów budowlanych z samochodu na ul. Staropoznańskiej, jednak reakcja mieszkańca spowodowała, że odpady zostały stamtąd zabrane. Z kolei drugie zgłoszenie dotyczyło podrzucenia tych samych odpadów budowlanych przez tego samego sprawcę na ul. Sikorskiego do kontenera na odpady zmieszane.

- Po ustaleniu właściciela pojazdu, został on wezwany do Straży Miejskiej i otrzymał mandat karny w wysokości 500 złotych oraz został zobowiązany do natychmiastowego uporządkowania swoich śmieci - informują strażnicy miejscy i dziękują za pomoc mieszkańcom. - Ich prawidłowa reakcja spowodowała, że kolejny sprawca podrzucenia śmieci został ustalony i ukarany - dodają.

Straż przypomina jednocześnie, że mieszkańcy Inowrocławia mogą oddawać odpady budowlane, czy wielkogabarytowe bezpłatnie we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Bagiennej.