W Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Ryszard Kuflewicz pracował 25 lat. Choć jest już na emeryturze, nadal angażuje się w pracę na rzecz placówki i uczniów.

W 2018 roku został miejskim radnym, a jedną z jego obietnic wyborczych było wspieranie młodych i zdolnych mieszkańców Pakości. By ją zrealizować, postanowił przyznawać specjalne granty, na które przeznacza część pieniędzy z diety radnego.

- Te granty obiecałem w kampanii wyborczej. Mówiłem, że będę wspierał zdolnych uczniów. Jak to zrobić podpowiedziała mi żona: "nam nie ubędzie, a uczniom pomoże" - mówi nam Ryszard Kuflewicz.

Pakoski radny co miesiąc do końca kadencji będzie przekazywał dwójce najlepszych uczniów po 100 złotych. W tej sprawie podpisał już porozumienie z radą rodziców oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego. Pieniądze będzie otrzymywać najzdolniejszy uczeń z jego okręgu wyborczego (ulica Mogileńska) oraz inny uczeń z pozostałych okręgów.

Jak inicjatywa Ryszarda Kuflewicza będzie działać w praktyce?

- Ostatniego dnia każdego miesiąca, dyrektor szkoły na podstawie danych ze szkolnego dziennika elektronicznego wskaże, którzy uczniowie mają najwyższe średnie ocen. Może to zrobić w kilka sekund. Dziennik elektroniczny od prawie 10 lat funkcjonuje w szkole i można wyjąć z niego każdą informację. Na tej podstawie będą przyznawane granty - wyjaśnia Ryszard Kuflewicz.