Krew będzie można oddać w godzinach 9:00 - 13:00 na plebanii parafii pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL i pamiętać, by tego dnia zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie i nie pić nic słodkiego.

- Do oddania zapraszamy wszystkie zdrowe pełnoletnie osoby. Przypominamy, że krew można oddać również po 14 dniach po przejściu Covid-19 (bez konieczności negatywnego wyniku badań) lub od zakończenia kwarantanny - informują organizatorzy.

Przez cały czas trwania akcji członkowie stowarzyszenia chętnie udzielą wszystkim zainteresowanym informacji na temat honorowego krwiodawstwa oraz samego stowarzyszenia. Tradycyjnie, każdy kto odda krew podczas akcji otrzyma unikatowy kubek z komarem. Tego samego dnia o godz. 11:30 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza święta w intencji krwiodawców i ich rodzin.